Demokratin måste hela tiden återerövras!

Efter gårdagens debatt och efterföljande bråk i kulisserna i Kisa Folkets Hus var jag synnerligen upprörd. Bråket handlade om annonsen som alliansen (minus fp) satte in som ett förtydligande kring folkomröstningen i Kinda Kommuns namn. Dvs ja-sidan i folkomröstningen använder kommunens namn för att sprida sina argument. När vi på nej-sidan upprörs över detta blir vi kallade för lögnare, osakliga och diverse annat. Man ser inte ens att något tokigt har hänt!

Det man ska komma ihåg är:

-folkomröstningen kom inte från något genuint intresse att höra medborgarna. När alliansen insåg att man skulle förlora omröstningen om husförsäljning i fullmäktige la de fram förslaget om folkomröstning på sittande möte.

-vi vet inte ens om resultatet kommer att beaktas. Igår sa Anders Ljung (kommunalråd c) att det skulle behövas ett valdeltagande nära det i ordinarie val och iallafall inte neråt 35%. Hur ska man tolka det? Om det ligger mellan 35 och 80% (vilket är troligt) kommer man att göra som man vill.

-vi på nej-sidan tvingas in i ett fack. Vi ville helst se ett annat arbetssätt vad gäller försäljningen av huset med en tydlig utredning av användningsområden. Nu fick vi hamna på nej-sidan i en folkomröstning.

Vart kommer dessa försök att spela politiskt fulspel ifrån? Och varför är människor så upprörda över försäljningen av ett hus? Kinda kommun har länge präglats av en anda av samstämmighet. Man ska inte tycka olika och man ska ha breda majoriteter. Inget debatteras i fullmäktige. Då blir det en chock för herrarna som bestämmer när medborgare reagerar och när vissa partier (vi, mp och fp) säger ifrån. Nu måste det till en förändring. In med nya namn och nya tankar i fullmäktige! In med ett nytt arbetssätt där idéer från medborgare välkomnas och inte hånas! Då kan vi återerövra demokratin.

Annonser

Lägg till kommentar september 9, 2010 sarafrank

Mycket att göra i Kindas förskolor

I går på debatten i Kisa fick jag många frågor från en mamma om vad jag vill göra för förskolorna i Kisa. Här kommer några saker jag lovar att arbeta för. Utöver det hoppas jag vi får makten i riksdagen eftersom vi då kan höja personaltätheten, ge ett kompetenslyft till personalen, införa 30-timmarsvecka för barn till föräldralediga och arbetslösa  och sänka avgifterna!

– Minst en kvälls- och nattöppen förskola i Kinda.

– Möjlighet för föräldrar att förlägga de 15 timmarna (för arbetslösa och föräldralediga) på annat sätt än 8.15-11.15.

– Mer närproducerad och ekologisk mat.

Lägg till kommentar september 3, 2010 sarafrank

Utfrågning av ”liberalen” Björklund

Jag undrar vad de väljare som anser sig ha socialliberala värderingar tänker när de ser utfrågningen av Jan Björklund idag. Jag hörde iallafall inga spår av några socialliberala tankegångar. Björklund försvarade skattesänkningar för de rikaste med argumentet att det behövs för engagemanget och entrepenörskapets skull. Det är konstig att de rikaste alltid behöver morötter för att kunna prestera medan låginkomsttagare behöver piska. Pöbeln behöver tuktas.

Han försvarade också upprustning av försvaret, nya kärnkraftverk, demokratikurs för invandrare och ”kunskapsskola”. Dags för Folkpartiet liberalerna att byta namn till Folkpartiet de konservativa?

Det blev också tydligt att fritidshemmen inte var särskilt viktiga för Björklund. Det var kommunernas ansvar. Det är ett intressant uttalande av den minister som faktiskt har det yttersta ansvaret för utbildning. Jag tror Björklund trivs bättre i opposition där han kan klaga på hur andra agerar. Låt oss förpassa honom just dit, till oppositionen den 19 september. Då kommer inte skolpolitiken att bli perfekt, men på väg åt rätt håll. Här kommer några av de rödgröna punkterna hittills i överenskommelsen:

– Utgångspunkten är att lärartätheten ska vara minst 9 lärare per 100 elever.

– En rödgrön regering kommer att utvärdera och analysera de stora skolreformernas effekter på Integration,  Jämlikhet, utbildningens kvalitet, alla elevers rätt till en likvärdig undervisning.  Utifrån detta kommer det att presenteras förslag som stärker möjligheterna till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. (något som borde ha skett för länge sedan!!!)

Lägg till kommentar augusti 29, 2010 sarafrank

Alliansen inte trovärdig!

Nu presenterar alliansen återigen ett nytt förslag om pensionerna som innefattar sänkt skatt för pensionärerna. Deras förslag är inte trovärdiga. Anledningen är att de gång på gång argumenterat för en skillnad i skatt på arbete och skatt på pension. Den synen delar inte jag. Pension ska inte beskattas annorlunda är inkomst på arbete. Den orättvisan kommer inte alliansen ifrån med sina förslag. De rödgröna kommer att arbeta för att den skillnaden försvinner. Alliansen kommer bara att backa under galgen, när valet närmar sig och de inser att det inte var så taktiskt smart att straffbeskatta pensionärerna. Men oavsett hur mycket de backar vet vi nu vad de egentligen tycker.

Lägg till kommentar augusti 23, 2010 sarafrank

Folkpartiet lovar runt men håller tunt

Folkpartiet är experter på att publicera debattartiklar med ok innehåll men utan substans. Nedan följer mitt svar på den senaste i raden som publicerades i dagens Corren (finns ej på nätet tyvärr).

I måndagens Corren argumenterar Reza Zarenoe och Parisa Hassan Zadeh från folkpartiet för satsningar inom området psykisk ohälsa.   De skriver att trots att folkpartiet har som mål att utjämna skillnader i hälsa för östgötarna ser den ut att kvarstå. Jag kan upplysa Folkpartiet om att en målsättning inte löser problemen. För det krävs handling, något som har saknats under den här mandatperioden i landstinget. Tyvärr ser det inte ut att bli bättre om alliansen fortsätter styra. Zarenoe och Zadeh lyfter fram många angelägna satsningar men tyvärr finns det ingen realitet i dem, bara tomma ord. Jag frågar: Hur mycket kommer alliansen att satsa på att minska den psykiska ohälsan för yngre under mandatperioden? Var finns den satsningen i alliansens 3-årsbudget?

Den röd-gröna oppositionen i landstinget går till val på stora satsningar inom angelägna områden. Psykisk ohälsa bland yngre är ett av de områdena och då med särskilt fokus på tidiga insatser. För att finansiera våra ambitionshöjningar ber vi väljarna om stöd för en skattehöjning på 50 öre. En skattehöjning som kommer att göra skillnad, inte bara för unga med psykisk ohälsa utan också för äldre multisjuka, för personer med missbruksproblem och för de som reser med kollektivtrafiken för att bara nämna några grupper som omfattas av satsningarna. Den psykiska ohälsan är ett område där vi ser stora behov och den frågan förtjänar mer än tomma ord.

Lägg till kommentar augusti 23, 2010 sarafrank

Kartell???

Under hela året har jag hört Maud Olofsson hela tiden benämna de rödgröna som ”vänsterkartellen”. Ett mycket märkligt begrepp. Som smhällskunskapslärare vet jag att en kartell är något helt annat.  Men det Maud har förstått är att det är ett negativt värdeladdat ord. Smart men ändå korkat med andra ord. Än mer tragiskt är att detta sprider sig. Den råborgerliga tidningen Corren har nu också tagit efter… Vad gör man inte när argumenten tryter?

I övrigt har jag idag mest varit upprörd över integrationsministerns rasistflörtande förslag om låglönejobb och andra regler för föräldrapenning för invandrare. Allt för att locka väljare från sverigedemokraterna. Förra valet var det språktest. Man borde kanske inte bli förvånad…

Lägg till kommentar augusti 17, 2010 sarafrank

Alliansen fortsätter i samma spår i landstinget

Jag måste säga att jag blev förvånad när jag läste Corren idag. Jag ser rubriken ”Alliansen fortsätter i samma spår”. Jag tänker omedelbart: vem av våra kloka rödgröna politiker har skrivit en debattartikel om hur landstinget har skötts den här mandatperioden? Ingen, visar det sig. Det är en artikel om alliansen där de presenterar sina tankar kring hur de ska styra landstinget efter valet. Kan man tänka sig något mer defensivt? Vi ska fortsätta som vi gjort. Var finns visionerna alliansen?

De lovar några saker, visst, men utan att lägga en enda krona på det i budgeten. Faktum är att man fortsätter att skära ner  och pressa personalen lite hårdare. För det gjorde man under den här mandatperioden och det kommer man att fortsätta göra, de säger ju själva att de ska fortsätta i samma spår.

I alliansen lyfter man gärna frågan om styret i landstinget. Vi i den röd-gröna oppositionen har ofta påpekat att man är rädd för att styra. Om man låter bli att styra är det lättare att frånsäga sig ansvar. Det blir också tydligt i artikeln. Levi Eckeskog (KD) menar att ”Icke-styret” är det bästa sättet att styra. Vi ser vad det har lett till hittills, när verksamheter går med underskott är det deras problem, inte den politiska majoritetens. Problemet är att om politiken abdikerar och vägrar ta ansvar kan ju aldrig medborgarna ställa någon till svars. Medborgarna röstar ju inte fram en vårdenhetschef. Demokratisynen hos alliansen är skrämmande. Folkpartiet gick faktiskt till val 2006 på att minska det politiska inflytandet i vården. När någon avsäger sig inflytande tar någon annan över. Politiker är faktiskt de enda som står till svars inför medborgarna.

I artikeln uttalar sig också Christian Gustavsson (m). Han säger: ” Vår uppgift är att företräda medborgarna. Det är definitivt en viktig roll så länge vi har en solidariskt finansierad sjukvård”. Vad menar han då? Skulle politiken styra? Är man oense om detta inom alliansen? Och vad menar han med den andra delen ”så länge vi har en solidariskt finansierad sjukvård”? Förmodligen att en solidariskt finansierad sjukvård inte är någon självklarhet i moderaternas Sverige. Det har vi redan sett när man har öppnat för försäkringspatienter inom sjukvården.

Jag och de rödgröna är beredd att styra och ta ansvar. Det är inte alliansen. Vem vill du rösta på?

Lägg till kommentar augusti 13, 2010 sarafrank

Kinda-barnkommunen

Hur ska n kommun som Kinda kunna växa? Vad krävs för att människor ska vilja flytta hit? Jag är övertygad om att vi behöver något unikt som människor är lockade av. Mitt förslag är att Kinda ska bli barnkommun nummer ett. I det lägger jag en mängd saker, t.ex:

– skolor med hög lärartäthet och bra kompetensutveckling för personalen.

– förskolor med hög utbildningsnivå hos personalen och få barn per personal. Nattöppna förskolor och ökade öppettider inom den öppna förskolan. SA

– stora lekparker och barnvänliga stränder

– miljöfokus

– fritidsgårdar som är öppna hela veckan

-ungdomscafé

-ett starkt föreningsliv

-gratis kollektivtrafik för alla barn

Alla dessa förslag (och det finns hur många som helst till…) skulle göra att vi kan marknadsföra Kinda som barnkommunen. Det skulle locka barnfamiljer som vill bo nära stan men mer barnvänligt. Det är också förslag som framförallt gynnar de som ha det sämre ställt, de som inte har råd att åka till busfabriken, simhallen eller de som inte kan ta ett jobb för att det inte finns barnomsorg på kvällar och nätter. Det är en rättvisefråga.

Lägg till kommentar augusti 12, 2010 sarafrank

Bra blogg om vård

Läs Emil Brobergs inlägg om vård utan vinstintresse! Bra skrivet Emil!

http://emilberg.blogspot.com/2010/08/sjukvard-utan-vinstintresse.html

Lägg till kommentar augusti 7, 2010 sarafrank

Rimforsa till Linköping?

I dagarna har en debatt uppkommit om huruvida Rimforsa borde folkomrösta om att tillhöra Linköpings kommun. Ursprunget till den debatten kommer ur missnöjet kring hur Rimforsa och dess invånare har blivit bemötta. Både i de politiska prioriteringarna och hur medborgare blivit bemötta av politiker.

Debatten visar på behovet av en enorm förnyelse i kommunpolitiken i Kinda. Det behövs krafttag för att få en framåtsyftande plan för Rimforsa, en ort som har stora möjligheter att växa. Det behövs nya personer med nya tankar och politiskt mod. Det behövs en ny inställning till medborgare som vill vara aktiva i demokratin. Demokrati är mer än att rösta fram politiker var fjärde år. Demokrati är delaktighet. Beslut som fattas nära människorna. Politiker behövs som kan prioritera med de begränsade resurserna men medborgarna har rätt att delta i debatten om prioriteringarna och politikerna har en skyldighet att lyssna.

I Rimforsa finns många engagerade invånare som är beredda att jobba hårt för att orten ska utvecklas på många sätt. Det inser inte de som leder kommunen. De ser istället dessa personer som ett hot. Då reagerar de som många andra som känner sig hotade, de flyr. Genom att inte delta i debatt och genom att undvika debatt genom att förlöjliga de som vill diskutera. Det är inte ett tecken på politiskt mod. Dessa personer bör inte få förnyat förtroende i valet.

I en liten kommun har man en unik möjlighet att vara nära sina väljare. Den möjligheten ska man ta tillvara på. Om en förändring inom politiken kan komma till stånd tror jag att det är en fördel att bo i en liten kommun. Det finns inga garantier för att det skulle bli skillnad om man tillhörde Linköping. Det kan faktiskt bli tvärtom. Hur viktiga är de ca 3000 tusen invånarna i Rimforsa i en kommun med 145 000 invånare? Jag anser inte att man ska byta kommun av orsaken att den nuvarande kommunledningen är dålig. Byt ut ledningen istället. Det finns en chans den 19 september!

Lägg till kommentar augusti 5, 2010 sarafrank

Previous Posts
  • Jag heter Sara Frank och är vänsterpartist. På den här bloggen kan du läsa om mina synpunkter kring aktuell politik, främst om landstinget i Östergötland och Kinda kommun. Jag är 33 år och bor i Opphem i norra Kinda kommun. Jag sitter idag i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. I valet står jag tvåa på landstingslistan och etta i val till kommunfullmäktige i Kinda. Jag arbetar som gymnasielärare och bor med min man och två barn.

  • Sara Frank
  • Gamla inlägg

  •